Tuesday Dec 05, 2023

עונה3פרק7 - מהסזון לתנועת המרי

הסזון - הלא היא 'עונת הציד', ובהקשר שלנו: 'הציד' שביצעו חברי 'ההגנה', על פי החלטה והוראה של הדרג המדיני הנבחר, כנגד חברי האצ"ל שמעשיהם - כך חשבה ההנהגה - פגעו בסיכויים המדיניים של הציונות לקראת סוף מלחמת העולם השנייה. אבל האצ"ל גם הוא קיבל את 'הנוסחה הכפולה' של בן-גוריון שהוכרזה ב-1939, לפיה יש לסייע לבריטים כאילו אין ספר לבן, ולהיאבק נגד הספר הלבן כאילו שאין מלחמה באירופה. אדרבא, בשל הזדהות האצ"ל עם נוסחה כפולה זו, פרשה ממנו קבוצת פורשים אחרת, והקימה את הלח"י (ככה זה אצל פורשים, זה אף פעם לא מסתיים, תמיד - תשאלו את האחים בלוז - יש למישהו פרשנות מדוייקת יותר למשימה האלוהית). אז מה קרה בין 1939 ל-1944? ואיך כבר מסוף 1945 כל הפורשים התאחדו עם 'ההגנה' בתנועת המרי? על כך ועוד בפרק הזה.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

אודי מנור, היסטוריון

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320