Tuesday Dec 05, 2023

עונה3פרק5 - מאורעות 1939-1936: היהודים בונים הערבים הורסים

הדפוס הקבוע של תקופת המנדט (ואחריה): היהודים מיישמים את מלות השיר 'אנו באנו לבנות ולהיבנות בה', עוסקים בעלייה, התיישבות ופיתוח הארץ כחלק מתכנית 'הבית הלאומי' המהווה את עקרון העל והצידוק הראשי של כתב המנדט. התגובה הערבית ב-1936 כמו ב-1920, 1921, 1929 (ו-2023): אלימות רצחנית שמטרתה הפחדה ('טרור' בלטינית). תגובת האנגלים לטרור כמו באותן שנים (כולל 2023, הגם שמרחוק): כניעה, התקפלות, התרפסות, האשמת הקורבן, או בשתי מלים - 'ספר לבן'. אבל ברגע מפתיע אחד עלתה תכנית חיובית: החלוקה. ושוב, וכרגיל, היהודים קיבלו, הערבים דחו, הים אותו הים וכו'.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

אודי מנור, היסטוריון

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320